Numer czasopisma: 8/48/2017

Modelowanie rozkładu temperatury i strat ciepła na przykładzie rurociągu odwiertu geotermalnego Bańska PGP – 3 Str. 311 » Zobacz streszczeniedr inż. Joanna Studencka
Analiza kosztów eksploatacyjnych wybranych źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) poza sezonem grzewczym Str. 315 » Zobacz streszczeniemgr inż. Anna Drabik
mgr inż. Bartłomiej Ciapała
mgr inż. Grzegorz Pełka
mgr inż. Wojciech Luboń
Próba zastosowania w peletach z agrobiomasy dodatków podwyższajacych temperaturę topnienia popiołu w celu uniknięcia tworzenia się żużla w palenisku. Str. 320 » Zobacz streszczenieprof. Edward Szczechowiak
mgr inż. Kamila Rolirad
mgr inż. Katarzyna Pałaszyńska
dr inż. Marek Juszczak
mgr inż. Michał Janicki
Wymagania stawiane wodzie stosowanej w instalacjach i sieciach grzewczych Str. 327 » Zobacz streszczeniemgr inż. Emilia Włodarczyk
Prof. dr hab. inż. Henryk G. Sabiniak
Ekonomiczna efektywność zastosowania stelaża w instalacji solarnej – studium przypadku Str. 331 » Zobacz streszczeniedr inż. Dominik Kryzia
dr inż. Małgorzata Olek
mgr inż. Piotr Olczak
Subiektywne oceny pacjentów dotyczące środowiska wewnętrznego w salach chorych. Część I. Str. 335 » Zobacz streszczeniedr nauk techn. Tomasz Mikulski
mgr inż. Piotr Uścinowicz
inż. Patrycja Kociszewska
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
Działanie wentylacji grawitacyjnej w ocenie mieszkańców Str. 340 » Zobacz streszczeniedr inż. Szymon Firląg
mgr inż. Artur Miszczuk
Równoważenie hydrauliczne instalacji. Część III Str. 345 » Zobacz streszczeniemgr inż. Grzegorz Ojczyk
Specjalistyczne taśmy samoprzylepne do montażu izolacji technicznych – rodzaje, właściwości i zastosowania. Str. 350 » Zobacz streszczeniemgr inż. Henryk Rogoziński
mgr inż Karolina Mozelewska
Szczyt REHVA w Brukseli, 14 listopada 2017 r Str. 390 » Zobacz streszczenie

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.