Numer czasopisma: 7/48/2017

Study of Material Properties of Pipes Made of Homogeneous Plastic Materials Used in Heating Systems Str. 271 » See summarydr hab. inż.prof.PŁ Henryk G. Sabiniak
dr inż. Adam Rubnikowicz
Metodology a Numerical Simulation of Heat Exchange Process in Low Power Heating Boilers for Solid Fuels Str. 277 » See summaryinż. Wojciech Judt
dr inż. Rafał Urbaniak
dr inż. hab. prof. PP Jarosław Bartoszewicz
słonecznychThe Testing Stand to Test Low Output Solid Fuel Boilers and So-lar Thermal Collectors Str. 281 » See summaryprof. dr hab. inż. Wiesław Zima
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
The Analysis of Financial and Energy Efficiency of Thermal Upgrading of School Buildings. Part 2. An Assessment of the Economic and Energy Effi-ciency of Analysed Buildings Str. 287 » See summarymgr inż. Jacek Miklas
prof. dr hab. inż. Halina Koczyk
Application of Heat Pump in the Low-Energy Building with Thermally Acti-vated Slabs Str. 292 » See summarydr Stanisław Grygierczyk
dr inż Piotr Michalak
Heat Pump Working Under Conditions f Forced Convection of Water Str. 296 » See summaryprof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski
mgr inż. Wojciech Tuchowski
Skuteczność odzyskiwania ciepła z powietrza wentylacyjnego w wymiennikach krzyżowych pracujących w układzie pojedynczym lub podwójnym Str. 301 » See summarydr inż. Andrzej Jedlikowski

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.