Numer czasopisma: 6/48/2017

The Analysis of Financial and Energy Efficiency of Thermal Upgrading of School Buildings. Part 1. Technical Specifications and Energy Performance of Analysed Buildings Str. 227 » See summarymgr inż. Jacek Miklas
prof. dr. hab. inż. Halina Koczyk
Research on Impact of Tilt Angle on Thermal Efficiency of Passive Solar Air Collector Working Under Natural Convection Regime Str. 234 » See summarymgr inż. Jacek Fiuk
mgr inż. Wiktoria Waligóra
Analysis of the Possibility of Using Photovoltaic Panels in a Heating System of a Building with an Air Source Heat Pump Str. 240 » See summarydr hab. inż. Dariusz Obracaj
dr inż. Marek Korzec
mgr inż. Mateusz Matusik
mgr inż. Sebastian Sas
Comparison of Geothermal Heat Pump Systems with Direct and Indirect Evapo-ration Str. 246 » See summarydr inż. Bogusław Białko
mgr inż. Stanisława Sandler
prof dr hab. inż. Zbigniew Królicki
Experimental Research of Prototype Air Heat Pump ? Case Study Str. 253 » See summaryprof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski
Jubileusz 50-lecia energetyki cieplnej w Poznaniu Str. 257 » See summarymgr inż Wojciech Ratajczak
Audytor OZC 6.9 Pro. Import modelu budynku z programu Revit 2016, 2017 Str. 258
mgr inż. Krzysztof Kocot
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Piotr Wereszczyński
Pompy ciepła Mitsubishi Electric ZUBADAN – technologia ponadczasowa Str. 262
mgr inż. Piotr Jabłoński
XVII Forum Termomodernizacja 2017 Str. 265
dr inż. Maciej Robakiewicz
Roczna Konferencja Grupy Bosch w Polsce Str. 267
OPEC Sp. z o.o. Gdynia laureatem XXVII edycji Konkursu „Teraz Polska” Str. 268

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.