Numer czasopisma: 6/48/2017

Analiza efektywności ekonomicznej i energetycznej termomodernizacji budynków szkół. Część 1. Charakterystyka techniczna i energetyczna analizowanych budynków Str. 227 » Zobacz streszczeniemgr inż. Jacek Miklas
prof. dr. hab. inż. Halina Koczyk
Badanie wpływu kąta pochylenia powietrznego kolektora słonecznego na jego efektywność cieplną w warunkach konwekcji swobodnej Str. 234 » Zobacz streszczeniemgr inż. Jacek Fiuk
mgr inż. Wiktoria Waligóra
Analiza możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych w układzie ogrzewania budynku z powietrzną pompą ciepła Str. 240 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Dariusz Obracaj
dr inż. Marek Korzec
mgr inż. Mateusz Matusik
mgr inż. Sebastian Sas
Porównanie systemów gruntowych pomp ciepła z odparowaniem pośrednim i bezpośrednim Str. 246 » Zobacz streszczeniedr inż. Bogusław Białko
mgr inż. Stanisława Sandler
prof dr hab. inż. Zbigniew Królicki
Badania eksperymentalne prototypowej powietrznej pompy ciepła – studium przypadku Str. 253 » Zobacz streszczenieprof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski
Jubileusz 50-lecia energetyki cieplnej w Poznaniu Str. 257 » Zobacz streszczeniemgr inż Wojciech Ratajczak
Audytor OZC 6.9 Pro. Import modelu budynku z programu Revit 2016, 2017 Str. 258
mgr inż. Krzysztof Kocot
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Piotr Wereszczyński
Pompy ciepła Mitsubishi Electric ZUBADAN – technologia ponadczasowa Str. 262
mgr inż. Piotr Jabłoński
XVII Forum Termomodernizacja 2017 Str. 265
dr inż. Maciej Robakiewicz
Roczna Konferencja Grupy Bosch w Polsce Str. 267
OPEC Sp. z o.o. Gdynia laureatem XXVII edycji Konkursu „Teraz Polska” Str. 268
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.