Numer czasopisma: 5/48/2017

Modeling of Coal and Biomass Co-Combustion the Power Plant Boiler Str. 183 » See summarydr inż. Paweł Urbańczyk
dr hab. inż prof. PCz. Monika Zajemska
dr hab. inż. prof PCz. Grzegorz Golański
dr inż. Dorota Musiał
dr inż. Anna Poskart
The Thermodynamic Stability of Selected PCM (Salt Hydrates) with a Low Phase Transition Temperature Determined Through Two Laboratory Methodologies ? Test Comparison and Method Evaluation Str. 187 » See summarymgr inż. Anna Komerska
dr inż. Dariusz Ksionek
prof. dr hab. inż. Marian Rosiński
The Impact of the Requirements Of Limitation of Low Emission Programme in Krakow on the EP Factor Value Str. 192 » See summarydr inż. Damian Muniak
Phase Change Materials Used in the Building Industry to Provide Indoors Thermal Comfort Str. 196 » See summaryprof. dr hab. Ewa Klugmann Radziemska
mgr inż. Hubert Denda
dr inż. Michał Ryms
mgr inż. Patrycja Wcisło Kucharek
The Effect of Moisture Buffering and Natural Ventilation on Indoor Climate in a Residential Building Str. 202 » See summarydr inż. Dobrosława Kaczorek
Jednofunkcyjne węzły wymiennikowe z regulatorem przepływu sterowanym Str. 211 » See summarymgr inż. Grzegorz Ojczyk
Energy Insights. Rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną instalacji. Część 1: Równoważenie i regulacja hydrauliczna Str. 216 » See summarymgr inż. Konrad Kargul
REHVA – europejska federacja krajowych stowarzy-szeń Str. 220 » See summary
Węzły indywidualne dla Warszawy Str. 222
Relacja z Targów ISH Str. 223

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.