Numer czasopisma: 4/48/2017

  

 

 

Obieg Rankine’a z czynnikiem niskowrzącym zasilany ciepłem odpadowym spalin kotłowych – potencjał energetyczny oraz korzyści środowiskowe Str. 134 » Zobacz streszczeniemgr inż. Maciej Cholewiński
mgr inż. Michał Kamiński
mgr inż. Wojciech Pospolita
Gaz łupkowy jako proekologiczne źródło energii Str. 140 » Zobacz streszczeniemgr inż. Agnieszka Łagocka
mgr inż. Maciej Cholewiński
inż. Mayilvaganan Muthuraman
mgr inż. Michał Kamiński
Porównanie wybranych technologii wykorzystywania energii słonecznej Str. 144 » Zobacz streszczeniedr inż. Dorota Anna Krawczyk
inż. Monika Niewińska
inż. Paulina Antoniuk
Sezonowy współczynnik wydajności hybrydowej pompy ciepła zasilającej w ciepło segment w zabudowie szeregowej Str. 151 » Zobacz streszczeniedr inż. Andrzej Gajewski
Sara Sewastianik
Informacje z REHVA Str. 154 » Zobacz streszczenie
Dobór instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii elektrycznej w autonomicznym budynku jednorodzinnym na podstawie symulacji Str. 155 » Zobacz streszczeniemgr inż. Olaf Dybiński
Sposoby zagospodarowania ciepła odpadowego z silników jednostek pływających Cześć 2. Wykorzystanie ciepła do ogrzewania Str. 161 » Zobacz streszczeniedr hab. inż prof nzw. PG Marek Dzida
mgr inż. Marta Gosz
dr inż. Rafał Andrzejczyk
LIndab UltraLink‒ Przełomowa technologia pomiaru powietrza i optymalizacji systemów wentylacyjnych Str. 167
Modelowanie CFD nawiewnika z dynamicznie zmieniającą się geometrią w celu poprawy efektywności wentylacji w systemach VAV Str. 168 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
mgr inż. Nina Szczepanik-Ścisło
Pomiarowe wyznaczanie intensywności wentylacji naturalnej istniejącego budynku. Część 2. Podstawy teoretyczne metody Str. 173 » Zobacz streszczeniedr inż. Agata Świerc
mgr inż. Dawid Tąta
prof. dr hab. inż. Henryk Foit
dr inż Piotr Lubina
mgr inż. Wojciech Foit
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.