Numer czasopisma: 4/48/2017

  

 

 

The Environmental and Energy Potential of the Organic Rankine Cycle Powered by the Low Temperature Waste Heat from Boiler Exhaust Gases Str. 134 » See summarymgr inż. Maciej Cholewiński
mgr inż. Michał Kamiński
mgr inż. Wojciech Pospolita
Gaz łupkowy jako proekologiczne źródło energii Str. 140 » See summarymgr inż. Agnieszka Łagocka
mgr inż. Maciej Cholewiński
inż. Mayilvaganan Muthuraman
mgr inż. Michał Kamiński
Comparison of Selected Solar-Powered Technologies Str. 144 » See summarydr inż. Dorota Anna Krawczyk
inż. Monika Niewińska
inż. Paulina Antoniuk
Seasonal Coefficient of Performance of a Hybrid Heat Pump for a Segment in a Terraced House Str. 151 » See summarydr inż. Andrzej Gajewski
Sara Sewastianik
Informacje z REHVA Str. 154 » See summary
PV and Electrical Energy Storage Installation Sizing for Off-Grid Building Based on Simu-lations Str. 155 » See summarymgr inż. Olaf Dybiński
Ways of Utilization of Waste Heat Recovered from the Engines of Watercrafts. Part 2. Appli-cation for Heating Str. 161 » See summarydr hab. inż prof nzw. PG Marek Dzida
mgr inż. Marta Gosz
dr inż. Rafał Andrzejczyk
LIndab UltraLink‒ Przełomowa technologia pomiaru powietrza i optymalizacji systemów wentylacyjnych Str. 167
CFD Model of an Inlet with a Dynamically Changing Geometry for Improving Ventilation Effectiveness of a VAV System Str. 168 » See summaryprof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
mgr inż. Nina Szczepanik-Ścisło
Determination of Measuring the Intensity of the Natural Ventilation of the Existing Building. Part 2. Theoretical basis of method Str. 173 » See summarydr inż. Agata Świerc
mgr inż. Dawid Tąta
prof. dr hab. inż. Henryk Foit
dr inż Piotr Lubina
mgr inż. Wojciech Foit

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.