Numer czasopisma: 3/48/2017

The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part II. Analysis of Selected Heating Network Str. 90 » See summaryprof. dr hab. inż. Robert Sekret
dr inż. Michał Turski
mgr inż. Kinga Nogaj
Nowe stanowisko do badań systemów różnicowania ciśnienia Str. 94
Smart Metering in District Heating Systems Str. 95 » See summaryprof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
dr hab. inż.prof. PW Maciej Chaczykowski
dr inż Małgorzata Kwestarz
Mahmooda-Hubbarda w warunkach klimatu Warszawy-Ursynów. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 3. Calibration and Evaluation of Mahmood-Hubbard Model for Climate Conditions of Warsaw-Ursynów Str. 101 » See summary dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab. inż Paweł Obstawski
Chiny wymieniają kotły węglowe na pompy ciepła Str. 105
Energy Balance of a Fuel Cell Str. 106 » See summaryprof. Robert Matysko
New Ecological Coolant R32 in Air Conditioning Str. 112 » See summarydr inż. Marian Rubik
Passive Cooling System for Detached Building with Usage of Earth Air Heat Exchanger and Solar Chimney Str. 119 » See summaryinż. Paweł Płuszka
The Influence of Building Localisation on the Selection of Optimal Bivalent Point for Air-Source Heat Pump Str. 126 » See summarydr hab. inż. Dariusz Obracaj
dr inż. Marek Korzec
mgr inż. Sebastian Sas

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.