Numer czasopisma: 3/48/2017

Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych PCM do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część II. Analiza wybranej sieci ciepłowniczej Str. 90 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Robert Sekret
dr inż. Michał Turski
mgr inż. Kinga Nogaj
Nowe stanowisko do badań systemów różnicowania ciśnienia Str. 94
Inteligentne systemy pomiarowe w ciepłownictwie Str. 95 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
dr hab. inż.prof. PW Maciej Chaczykowski
dr inż Małgorzata Kwestarz
Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 3. Str. 101 » Zobacz streszczenie dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab. inż Paweł Obstawski
Chiny wymieniają kotły węglowe na pompy ciepła Str. 105
Bilans energetyczny ogniwa paliwowego SOFC Str. 106 » Zobacz streszczenieprof. Robert Matysko
Nowe, ekologiczne czynniki chłodnicze R32 w klimatyzacji Str. 112 » Zobacz streszczeniedr inż. Marian Rubik
Układ pasywnego chłodzenia budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem gruntowego wymiennika ciepła i komina solarneg Str. 119 » Zobacz streszczenieinż. Paweł Płuszka
Wpływ lokalizacji budynku na dobór optymalnej temperatury punktu biwalencji powietrznej pompy ciepła. Str. 126 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Dariusz Obracaj
dr inż. Marek Korzec
mgr inż. Sebastian Sas

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.