Numer czasopisma: 3/48/2017

Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych PCM do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część II. Analiza wybranej sieci ciepłowniczej Str. 90 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Robert Sekret
dr inż. Michał Turski
mgr inż. Kinga Nogaj
Nowe stanowisko do badań systemów różnicowania ciśnienia Str. 94
Inteligentne systemy pomiarowe w ciepłownictwie Str. 95 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
dr hab. inż.prof. PW Maciej Chaczykowski
dr inż Małgorzata Kwestarz
Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 3. Str. 101 » Zobacz streszczenie dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab. inż Paweł Obstawski
Chiny wymieniają kotły węglowe na pompy ciepła Str. 105
Bilans energetyczny ogniwa paliwowego SOFC Str. 106 » Zobacz streszczenieprof. Robert Matysko
Nowe, ekologiczne czynniki chłodnicze R32 w klimatyzacji Str. 112 » Zobacz streszczeniedr inż. Marian Rubik
Układ pasywnego chłodzenia budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem gruntowego wymiennika ciepła i komina solarneg Str. 119 » Zobacz streszczenieinż. Paweł Płuszka
Wpływ lokalizacji budynku na dobór optymalnej temperatury punktu biwalencji powietrznej pompy ciepła. Str. 126 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Dariusz Obracaj
dr inż. Marek Korzec
mgr inż. Sebastian Sas
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.