Numer czasopisma: 2/48/2017

The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection Str. 47 » See summarydr inż. Michał Turski
mgr inż. Kinga Nogaj
prof. dr hab. inż. Robert Sekret
New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 Str. 53 » See summarymgr inż. Mariusz Piękoś
mgr inż. Marek Mazurek
Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 2. Models Based on Air Temperature Data Str. 59 » See summarydr hab. inż Paweł Obstawski
dr inż. Dariusz Czekalski
Analysis of the Cost of Preparation of Domestic Hot Water in A Single-Family Home, Taking Account of the Subvention Under the Limitations of Low Emission Programme in Krakow Str. 63 » See summarymgr inż. Karol Wabik
dr inż. Damian Muniak
dr inż. Anna Korzeń
Principles for the Designing Ventilations Systems for Energy-Efficient Buildings Str. 72 » See summarydr inż. Łukasz Amanowicz
prof. Edward Szczechowiak
Ways of Utilization of Waste Heat Recovered from the Engines of Watercrafts. Part 1: Application for Cooling Str. 79 » See summarydr inż. Rafał Andrzejczyk
mgr inż. Marta Gosz
dr hab. inż prof nzw. PG Marek Dzida
Premiera ZODIC- nowoczesnych systemów oddymiania klatek schodo-wych Str. 85
Audytor OZC 6.8 Pro. Nowe możliwości programu Str. 86
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Piotr Wereszczyński

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.