Numer czasopisma: 2/48/2017

Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych Str. 47 » Zobacz streszczeniedr inż. Michał Turski
mgr inż. Kinga Nogaj
prof. dr hab. inż. Robert Sekret
Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2 Str. 53 » Zobacz streszczeniemgr inż. Mariusz Piękoś
mgr inż. Marek Mazurek
Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 2. Modele oparte na pomiarze temperatury powietrza Str. 59 » Zobacz streszczeniedr hab. inż Paweł Obstawski
dr inż. Dariusz Czekalski
Analiza kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym, z uwzględnieniem dopłat w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Krakowie Str. 63 » Zobacz streszczeniemgr inż. Karol Wabik
dr inż. Damian Muniak
dr inż. Anna Korzeń
Zasady projektowania systemów wentylacji budynków energooszczędnych Str. 72 » Zobacz streszczeniedr inż. Łukasz Amanowicz
prof. Edward Szczechowiak
Sposoby zagospodarowania ciepła odpadowego z silników napędowych jednostek pływających. Cześć 1: Wykorzystanie ciepła do napędu urządzeń chłodniczych Str. 79 » Zobacz streszczeniedr inż. Rafał Andrzejczyk
mgr inż. Marta Gosz
dr hab. inż prof nzw. PG Marek Dzida
Premiera ZODIC- nowoczesnych systemów oddymiania klatek schodo-wych Str. 85
Audytor OZC 6.8 Pro. Nowe możliwości programu Str. 86
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Piotr Wereszczyński
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.