Numer czasopisma: 2/48/2017

Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych Str. 47 » Zobacz streszczeniedr inż. Michał Turski
mgr inż. Kinga Nogaj
prof. dr hab. inż. Robert Sekret
Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2 Str. 53 » Zobacz streszczeniemgr inż. Mariusz Piękoś
mgr inż. Marek Mazurek
Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 2. Modele oparte na pomiarze temperatury powietrza Str. 59 » Zobacz streszczeniedr hab. inż Paweł Obstawski
dr inż. Dariusz Czekalski
Analiza kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym, z uwzględnieniem dopłat w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Krakowie Str. 63 » Zobacz streszczeniemgr inż. Karol Wabik
dr inż. Damian Muniak
dr inż. Anna Korzeń
Zasady projektowania systemów wentylacji budynków energooszczędnych Str. 72 » Zobacz streszczeniedr inż. Łukasz Amanowicz
prof. Edward Szczechowiak
Sposoby zagospodarowania ciepła odpadowego z silników napędowych jednostek pływających. Cześć 1: Wykorzystanie ciepła do napędu urządzeń chłodniczych Str. 79 » Zobacz streszczeniedr inż. Rafał Andrzejczyk
mgr inż. Marta Gosz
dr hab. inż prof nzw. PG Marek Dzida
Premiera ZODIC- nowoczesnych systemów oddymiania klatek schodo-wych Str. 85
Audytor OZC 6.8 Pro. Nowe możliwości programu Str. 86
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Piotr Wereszczyński

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.