Numer czasopisma: 1/48/2017

Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental Str. 3 » See summaryprof. dr hab. inż. Robert Sekret
dr inż. Agnieszka Jachura
Control Valve with Constant Value of the Inner Authority Str. 9 » See summarydr inż. Damian Muniak
Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators Str. 16 » See summarydr hab. inż.prof. PŁ Paweł Michnikowski
Panele fotowoltaiczne i pompy ciepła – przykłady najlepszych praktyk w budynkach wielorodzinnych Str. 19 » See summary
Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study Str. 20 » See summarymgr inż. Łukasz Kolendo
dr inż. Dorota Anna Krawczyk
Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky Str. 24 » See summary dr inż. Dariusz Czekalski
dr hab inż. Paweł Obstawski
Microbiological Contamination in Buildings with Natural Ventilation Str. 29 » See summarymgr inż. Piotr Wolański
Restrictions Concerning the Employment Of Longitudinal Ventilation Systems in Road Tunnels, in the Light of Polish and International Legal Requirements Str. 36 » See summarydr inż. Natalia Schmidt Polończyk

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.