Numer czasopisma: 12/47/2016

 
 
 
Wszystkim Czytelnikom, Autorom, Reklamodawcom, Współpracownikom i  Przyjaciołom, życzymy ciepłych, pełnych miłości i spokoju

Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy 2017 Rok  upłynie Państwu w dobrym zdrowiu i przyniesie
tyle szczęścia, ile potrzeba do tego. aby wszystkie podjęte działania
zakończyły się sukcesem.

Kolegium redakcyjne

 

ROCZNY SPIS TREŚCI
Oddziaływanie prądów błądzących na rurociągi sieci ciepłowniczej i sposoby likwidacji tego zagrożenia korozyjnego Str. 487 » Zobacz streszczeniedr inż. Wojciech Sokólski
dr inż. Jacek Rozwadowski
Nowe europejskie wytyczne dotyczące projektowania i oceny węzłów ciepłowniczych oraz ich wpływ na dobór i warunki pracy wymienników ciepła na potrzeby ogrzewania Str. 494 » Zobacz streszczeniedr inż. Mieczysław Dzierzgowski
Eksploatacyjne uwarunkowania kotłów grzewczych – numeryczne obliczenia parametrów cieplnych Str. 500 » Zobacz streszczeniedr inż. Krzysztof Wacławiak
dr inż. Maciej Rozpondek
Analiza skutków termomodernizacji budynków w spółdzielni mieszkaniowej stosującej ryczałtowy system rozliczeń kosztów ogrzewania Str. 507 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Cezary A. Pieńkowski
Konferencja ciepłownicza w Seulu Str. 509 » Zobacz streszczenieprof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
Wpływ jakości powietrza wewnętrznego na charakterystykę energetyczną systemu wentylacji VAV – stadium przypadku Str. 511 » Zobacz streszczenieprof dr hab. inż. Tomasz Mróz
mgr inż. Anna Dudka
Zanieczyszczenia czynnika ziębniczego i ich jakościowa i ilościowa identyfikacja Str. 517 » Zobacz streszczeniedr inż. Dorota Skrzyniowska
Odzyskiwanie ciepła w systemach wentylacji z recyrkulacją powietrza pomieszczeń z wewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń gazowych Str. 542 » Zobacz streszczeniedr inż. Zbigniew Kuczera
dr inż. Rafał Łuczak
dr inż. Piotr Życzkowski
dr inż. Bogusław Ptaszyński

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.