Numer czasopisma: 12/47/2016

 
 
 
Wszystkim Czytelnikom, Autorom, Reklamodawcom, Współpracownikom i  Przyjaciołom, życzymy ciepłych, pełnych miłości i spokoju

Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy 2017 Rok  upłynie Państwu w dobrym zdrowiu i przyniesie
tyle szczęścia, ile potrzeba do tego. aby wszystkie podjęte działania
zakończyły się sukcesem.

Kolegium redakcyjne

 

ROCZNY SPIS TREŚCI
Oddziaływanie prądów błądzących na rurociągi sieci ciepłowniczej i sposoby likwidacji tego zagrożenia korozyjnego Str. 487 » Zobacz streszczeniedr inż. Wojciech Sokólski
dr inż. Jacek Rozwadowski
Nowe europejskie wytyczne dotyczące projektowania i oceny węzłów ciepłowniczych oraz ich wpływ na dobór i warunki pracy wymienników ciepła na potrzeby ogrzewania Str. 494 » Zobacz streszczeniedr inż. Mieczysław Dzierzgowski
Eksploatacyjne uwarunkowania kotłów grzewczych – numeryczne obliczenia parametrów cieplnych Str. 500 » Zobacz streszczeniedr inż. Krzysztof Wacławiak
dr inż. Maciej Rozpondek
Analiza skutków termomodernizacji budynków w spółdzielni mieszkaniowej stosującej ryczałtowy system rozliczeń kosztów ogrzewania Str. 507 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Cezary A. Pieńkowski
Konferencja ciepłownicza w Seulu Str. 509 » Zobacz streszczenieprof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
Wpływ jakości powietrza wewnętrznego na charakterystykę energetyczną systemu wentylacji VAV – stadium przypadku Str. 511 » Zobacz streszczenieprof dr hab. inż. Tomasz Mróz
mgr inż. Anna Dudka
Zanieczyszczenia czynnika ziębniczego i ich jakościowa i ilościowa identyfikacja Str. 517 » Zobacz streszczeniedr inż. Dorota Skrzyniowska
Odzyskiwanie ciepła w systemach wentylacji z recyrkulacją powietrza pomieszczeń z wewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń gazowych Str. 542 » Zobacz streszczeniedr inż. Zbigniew Kuczera
dr inż. Rafał Łuczak
dr inż. Piotr Życzkowski
dr inż. Bogusław Ptaszyński
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.