Numer czasopisma: 11/47/2016

Straty ciepła instalacji ogrzewania ściennego przez przegrodę zewnętrzną Str. 439 » Zobacz streszczeniemgr inż. Anna Justyna Werner - Juszczuk
Agregaty ziębnicze zasilane ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej Str. 444 » Zobacz streszczeniedr inż. Kazimierz Wojtas
Parametryczna analiza porównawcza sond gruntowych współpracujących z pompami ciepła Str. 455 » Zobacz streszczeniedr inż. Bogusław Białko
mgr inż. Stanisława Sandler
Magazynowanie ciepła i chłodu uzyskanych dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego z silników jednostek morskich. Str. 462 » Zobacz streszczeniedr hab. inż prof nzw. PG Marek Dzida
mgr inż. Marta Gosz
dr inż. Rafał Andrzejczyk
Możliwości odzyskiwania ciepła z układów chłodzenia sprężarek i wykorzystania go do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w przedsiębiorstwie przemysłowym Str. 467 » Zobacz streszczeniemgr inż. Maciej Ciborowski
dr inż. Maciej Wesołowski
Eksperymentalne badania przepływu powietrza przez skrzynkę rozprężną Str. 471 » Zobacz streszczeniemgr inż. Joanna Halibart
dr hab. inż. prof. ndzw. Marek Borowski
mgr inż. Michał Karch
Pomiar intensywności wentylacji naturalnej istniejącego budynku. Część 1. Rozważania wstępne Str. 476 » Zobacz streszczeniedr inż. Agata Świerc
mgr inż. Dawid Tąta
prof. dr hab. inż. Henryk Foit
dr inż Piotr Lubina
mgr inż. Wojciech Foit
Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych Str. 480
XX Jubileuszowe Forum Ciepłowników Polskich – Międzyzdroje, 11-14 września 2016 roku Str. 482
mgr inż Barbara Rubik
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.