Numer czasopisma: 10/47/206

District Heating Systems in 2050 - Prospects and Challenges Str. 391 » See summaryprof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
dr hab. inż.prof. PW Maciej Chaczykowski
dr inż Małgorzata Kwestarz
The Method of Assessing the Suitability of Roof Surfaces for Mounting Solar Devices Using 3D Geodata Str. 400 » See summarydr inż. Dorota Anna Krawczyk
mgr inż. Łukasz Kolendo
An Analysis of the Influence of Model Zoning Accuracy on the Calculation of Seasonal Heat Demand Using Computer ? Simulation Str. 406 » See summarydr inż. Joanna Ferdyn Grygierek
mgr inż. Michał Obidziński
Investigation of Heating and Cooling Power of Ceiling Panel Str. 413 » See summaryprof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
dr inż. Łukasz Amanowicz
Usage of Mollier Diagram in an Analysis of Humid Air Transition in Mine Excavations Str. 418 » See summarydr inż. Bogusław Ptaszyński
Thermal Comfort Conditions and Polish Legal Requirements Regarding Temperature in Residential Rooms Str. 427 » See summarydr inż. Damian Muniak
Kurs programu Audytor C.O. Wstępne obliczenia ogrzewania podłogowego Str. 435
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Piotr Wereszczyński

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.