Numer czasopisma: 10/47/206

Systemy ciepłownicze w 2050 roku – perspektywy i wyzwania. Str. 391 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
dr hab. inż.prof. PW Maciej Chaczykowski
dr inż Małgorzata Kwestarz
Metoda oceny przydatności połaci dachowych do posadowienia instalacji solarnych z wykorzystaniem geodanych 3D Str. 400 » Zobacz streszczeniedr inż. Dorota Anna Krawczyk
mgr inż. Łukasz Kolendo
Analiza wpływu dokładności strefowania modelu na obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło z wykorzystaniem symulacji komputerowej Str. 406 » Zobacz streszczeniedr inż. Joanna Ferdyn Grygierek
mgr inż. Michał Obidziński
Badania wydajności cieplnej aluminiowego, sufitowego panelu grzewczo-chłodzącego Str. 413 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
dr inż. Łukasz Amanowicz
Wykorzystanie wykresu Molliera w analizie przemian powietrza wilgotnego w wyrobiskach górniczych. Str. 418 » Zobacz streszczeniedr inż. Bogusław Ptaszyński
Warunki komfortu cieplnego a polskie wymagania prawne odnośnie do temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych Str. 427 » Zobacz streszczeniedr inż. Damian Muniak
Kurs programu Audytor C.O. Wstępne obliczenia ogrzewania podłogowego Str. 435
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Piotr Wereszczyński
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu mysząRedakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.