Numer czasopisma: 1/46/2015

Nowy zawór grzejnikowy „2 w 1” firmy Danfoss
Magnetytowa warstwa ochronna - sposób na zabezpieczenie przed korozją wewnętrznych powierzchni rur w nowoczesnych systemach ciepłowniczych. Str. 3 » Zobacz streszczenie Wacław Drzewiecki
Wojciech Pletkus
O konieczności rozpatrzenia racjonalnych możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynków w energię i ciepło. Str. 6 » Zobacz streszczeniedr inż. Piotr Kubski
Diagnostyka pracy instalacji solarnej budynku wielorodzinnego Str. 11 » Zobacz streszczeniemgr inż. Piotr Olczak
prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefer
Badania eksperymentalne temperatury powierzchni płyt styropianowych nagrzewanych lampą kwarcową Str. 14 » Zobacz streszczeniedr inż. Anna Kondrot Buchta
dr hab. inż. prof. WAT Janusz Zmywaczyk
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
Wpływ parametrów geometrycznych na moc cieplną grzejnika drabinkowego Str. 19 » Zobacz streszczeniemgr inż. Aneta Kmieć
prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz Popiel
prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
Porównanie dynamicznych charakterystyk cieplnych materiałów o stałym współczynniku wyrównania temperatury oraz wariantowa analiza przegrody o zróżnicowanym układzie warstw. Str. 22 » Zobacz streszczeniemgr inż. Jarosław Strzałkowski
Funkcje sterujące wykorzystywane w programach symulacyjnych oraz wpływ wybranych algorytmów na obliczeniowe zapotrzebowanie na energię Str. 25 » Zobacz streszczeniemgr inż. Artur Borowczyński
dr hab.inż. Dariusz Heim
Przemiany strukturalne systemów HVAC w budynkach przyszłości. Str. 30 » Zobacz streszczenieprof. Edward Szczechowiak
AUDYTOR OZC. Poziomy w modelu budynku w programie OZC Str. 37
dr inż. Michał Strzeszewski
Przetestujemy i naprawimy każdą pompę! Str. 39 » Zobacz streszczeniemgr inż. Wojciech Smolak
mgr inż Wojciech Swoboda

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.