Numer czasopisma: 1/46/2015

Nowy zawór grzejnikowy „2 w 1” firmy Danfoss
Magnetytowa warstwa ochronna - sposób na zabezpieczenie przed korozją wewnętrznych powierzchni rur w nowoczesnych systemach ciepłowniczych. Str. 3 » Zobacz streszczenie Wacław Drzewiecki
Wojciech Pletkus
O konieczności rozpatrzenia racjonalnych możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynków w energię i ciepło. Str. 6 » Zobacz streszczeniedr inż. Piotr Kubski
Diagnostyka pracy instalacji solarnej budynku wielorodzinnego Str. 11 » Zobacz streszczeniemgr inż. Piotr Olczak
prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefer
Badania eksperymentalne temperatury powierzchni płyt styropianowych nagrzewanych lampą kwarcową Str. 14 » Zobacz streszczeniedr inż. Anna Kondrot Buchta
dr hab. inż. prof. WAT Janusz Zmywaczyk
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
Wpływ parametrów geometrycznych na moc cieplną grzejnika drabinkowego Str. 19 » Zobacz streszczeniemgr inż. Aneta Kmieć
prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz Popiel
prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak
Porównanie dynamicznych charakterystyk cieplnych materiałów o stałym współczynniku wyrównania temperatury oraz wariantowa analiza przegrody o zróżnicowanym układzie warstw. Str. 22 » Zobacz streszczeniemgr inż. Jarosław Strzałkowski
Funkcje sterujące wykorzystywane w programach symulacyjnych oraz wpływ wybranych algorytmów na obliczeniowe zapotrzebowanie na energię Str. 25 » Zobacz streszczeniemgr inż. Artur Borowczyński
dr hab.inż. Dariusz Heim
Przemiany strukturalne systemów HVAC w budynkach przyszłości. Str. 30 » Zobacz streszczenieprof. Edward Szczechowiak
AUDYTOR OZC. Poziomy w modelu budynku w programie OZC Str. 37
dr inż. Michał Strzeszewski
Przetestujemy i naprawimy każdą pompę! Str. 39 » Zobacz streszczeniemgr inż. Wojciech Smolak
mgr inż Wojciech Swoboda

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.