Numer czasopisma: 12/45/2014

Ocena możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie Tarnowa Str. 453 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Antoni Barbacki
mgr inż. Bartłomiej Radomski
dr inż. Leszek Pająk
Konieczność modernizacji systemu rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań w budownic-twie wielorodzinnym w Polsce Str. 457 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Cezary A. Pieńkowski
Wykorzystanie obserwacji terenowych do lokalizacji niektórych mostków termicznych i osza-cowania ich wpływu na efektywność energetyczną budynków mieszkalnych Str. 460 » Zobacz streszczeniedr inż. Wojciech Kilian
Pasywne możliwości kształtowania komfortu cieplnego w budynkach energooszczędnych Str. 463 » Zobacz streszczeniedr hab. inż prof. PK Tomasz Kisilewicz
Mostki cieplne w modernizowanych budynkach zabytkowych. Str. 469 » Zobacz streszczeniedr inż. Agnieszka Lechowska
dr inż. Dorota Machowska
Uwzględnienie wykraplania wilgoci w wentylacji z odzyskiwaniem ciepła – wpływ na całosezonowy bilans energetyczny. Str. 473 » Zobacz streszczeniedr inż. Maciej Mijakowski
Metody wyznaczania typowych lat meteorologicznych TMY2, WYEC2 oraz według normy EN ISO 15927-4. Str. 479 » Zobacz streszczeniedr inż. Piotr Narowski
Rola symulacji fizycznych, energetycznych i ekonomicznych w projektowaniu współczesnych budynków energooszczędnych. Str. 486 » Zobacz streszczeniemgr inż. Jerzy B. Zembrowski
Kurs programy OZC.6.5. Implementacja nowej metodyki oceny charakterystyki energetycznej budynku Str. 491
dr inż. Michał Strzeszewski

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.