Numer czasopisma: 12/45/2014

Ocena możliwości wykorzystania energii geotermalnej w rejonie Tarnowa Str. 453 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Antoni Barbacki
mgr inż. Bartłomiej Radomski
dr inż. Leszek Pająk
Konieczność modernizacji systemu rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań w budownic-twie wielorodzinnym w Polsce Str. 457 » Zobacz streszczeniedr hab. inż. Cezary A. Pieńkowski
Wykorzystanie obserwacji terenowych do lokalizacji niektórych mostków termicznych i osza-cowania ich wpływu na efektywność energetyczną budynków mieszkalnych Str. 460 » Zobacz streszczeniedr inż. Wojciech Kilian
Pasywne możliwości kształtowania komfortu cieplnego w budynkach energooszczędnych Str. 463 » Zobacz streszczeniedr hab. inż prof. PK Tomasz Kisilewicz
Mostki cieplne w modernizowanych budynkach zabytkowych. Str. 469 » Zobacz streszczeniedr inż. Agnieszka Lechowska
dr inż. Dorota Machowska
Uwzględnienie wykraplania wilgoci w wentylacji z odzyskiwaniem ciepła – wpływ na całosezonowy bilans energetyczny. Str. 473 » Zobacz streszczeniedr inż. Maciej Mijakowski
Metody wyznaczania typowych lat meteorologicznych TMY2, WYEC2 oraz według normy EN ISO 15927-4. Str. 479 » Zobacz streszczeniedr inż. Piotr Narowski
Rola symulacji fizycznych, energetycznych i ekonomicznych w projektowaniu współczesnych budynków energooszczędnych. Str. 486 » Zobacz streszczeniemgr inż. Jerzy B. Zembrowski
Kurs programy OZC.6.5. Implementacja nowej metodyki oceny charakterystyki energetycznej budynku Str. 491
dr inż. Michał Strzeszewski

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Opis wyświetlający się po najechaniu myszą


Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.