Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą

Numer czasopisma: 5/53/22

Propozycja metody obliczania maksymalnego i minimalnego zużycia ciepła na potrzeby określe-nia kosztu zakupu ciepła do lokalu w budynku wielorodzinnym Str. 3 » Zobacz streszczeniedr inż. Aleksandra Specjał
Analiza zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku jednorodzinnego Str. 10 » Zobacz streszczeniemgr inż. Aneta Witek
dr inż. Piotr Ciuman
Koncepcja modernizacji systemu centralnego ogrzewania budynku kościoła w gminie Jakubów Str. 19 » Zobacz streszczeniemgr inż. Joanna Kaczorek
dr inż. Joanna Rucińska
Materiały instalacyjne w kontekście stagnacji wody wzmożonej pandemią COVID-19 Str. 24 » Zobacz streszczeniemgr inż. Edyta Dudkiewicz
dr inż. Łukasz Amanowicz
Energetyczno-ekonomiczna analiza instalacji ogrzewania budynku wyposażonej w sprężarkową pompę ciepła. Cz. 3 – Obliczenia parametrów sprężarkowej pompy ciepła Str. 30 » Zobacz streszczenieprof. dr hab. inż. Janusz Zmywaczyk
inż. Małgorzata Wizor
prof.dr hab. inż. Piotr Koniorczyk
Mikroklimat pomieszczeń biurowych w dobie zmian klimatu Str. 35 » Zobacz streszczeniemgr inż. Marcin Stachoń
dr inż. Monika Blaszczok
Urządzenie Wilo- SiClean Comfort w układzie oczyszczania nośnika w instalacji chłodzenia komór testowych w zakładzie produkcyjnym LG Electronics w Mławie Str. 41 » Zobacz streszczenie
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.