Numer czasopisma: 8/49/2018

Wybrane problemy analizy kosztów awarii sieci ciepłowniczych Str. 291 » Zobacz streszczeniemgr inż. Magdalena Dubert
prof. Waldemar Kamrat
Regulator ze sztuczną inteligencją dla ciepłownictwa. Str. 294 » Zobacz streszczeniemgr inż. Eryk A. Chmielnicki
prof. dr hab. inż. Witold Chmielnicki
Analiza współpracy systemu ciepłowniczego z wybranymi lokalnymi OZE Str. 305 » Zobacz streszczeniedr inż. Adam Smyk
mgr inż. Damian Komar
mgr inż. Tomasz Boczek
Terminy i definicje związane z grupą norm polskich/europejskich dotyczących systemu rur preizolowanych dla ciepłownictwa Str. 315 » Zobacz streszczeniemgr inż. Ireneusz Iwko
Hybrydowy układ chłodniczy integrujący sieć elektroenergetyczną z siecią ciepłowniczą Str. 327 » Zobacz streszczeniedr inż. Marcin Malicki
dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
Wpływ zawirowania strugi spalin na obniżenie emisji pyłów oraz podniesienie efektywności cieplnej kotła peletowego Str. 333 » Zobacz streszczeniemgr inż. Bartosz Ciupek
Jubileusz XLV pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Haliny Koczyk Str. 339
dr inż. Małgorzata Basińska

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.