Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Ener-gooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym” (str. 40 nr. 12/52/21)
dr inż. Adam Ujma
  

W dniach 3-5 listopada 2021 roku, na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, odbyła się XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne ‒ Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. Konferencję zorganizowała Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa PCz. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol. Partnerami konferencji były następujące ośrodki naukowe: Komisja Inżynierii Budowlanej Polskiej Akademii Nauk oddział Katowice, Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN oddział Katowice, Research Institute of Building Physics (NIISF), University of Žilina i Georgian Technical University.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.