Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Energia z odpadów komunalnych ogrzewa Białystok (str. 36 nr. 12/52/21)
Zbigniew Gołębiewski
  

Sześć lat kończy właśnie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku – jedna z nielicznych spalarni odpadów komunalnych funkcjonujących w Polsce. To nowoczesna elektrociepłownia, w której dzięki termicznemu przekształcaniu odpadów, produkowana jest energia elektryczna i ciepło systemowe. Z energii z odpadów korzystają mieszkańcy Białegostoku.

Zakład jest zarządzany przez miejską spółkę  P.U.H.P.LECH, która w imieniu Miasta Białystok realizowała projekt budowy spalarni pod nazwa „Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Aglomeracji Białostockiej”. To było bardzo poważne przedsięwzięcie pod względem zarówno finansowym, jak i organizacyjnym.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.