Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Systemy HVAC szpitala – studium przypadku (str. 5 nr. 11/52/21)
mgr inż. Wojciech Porowski
  

DOI: 10.15199/9.2021.11.1

 

 Słowa kluczowe: projektowanie szpitali, systemy HVAC

Streszczenie

W artykule przedstawiono rozwiązania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji – HVAC (Heating, Ventilation, Air conditioning) dla wybranej realizacji szpitala. Jest to szpital ginekologiczno-położniczy wraz z funkcją usługową – obiekt czterokondygnacyjny o powierzchni około 3300 m2 z garażem podziemnym i nadbudową techniczną na dachu. Zaprezentowano klasyczne rozwiązania systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodu dla klimatyzacji oraz ogrzewania. Przedstawiono uwarunkowania i wyzwania na etapie projektowania, na podstawie których dokonano wyboru struktury systemów HVAC. Dotyczy to zwłaszcza uwarunkowań technologicznych, akustycznych, architektonicznych oraz energetycznych. Uwarunkowania te były podstawą wyboru wariantu recyrkulacji powietrza w układach klimatyzacyjnych sal operacyjnych, struktury systemu wentylacji i klimatyzacji dla wybranych funkcji: sal nadzoru poznieczuleniowego, sal porodowych, funkcji usługowej – stacji dializ, a także źródła chłodu dla klimatyzacji oraz struktury całego systemu – w tym lokalizacji urządzeń.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.