Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
HVAC Systems of the Hospital ? a Case Study (str. 5 nr. 11/52/21)
mgr inż. Wojciech Porowski
  

DOI: 10.15199/9.2021.11.1

Keywords: hospital design, HVAC systems

Abstract

The article presents solutions for heating, ventilation and air conditioning systems - HVAC (Heating, Ventilation, Air conditioning) for a selected hospital implementation. It is a gynecology and obstetrics hospital with a service function - a four-storey facility with an area of ??approximately 3,300 m2 with an underground garage and a technical superstructure on the roof. Classic solutions for ventilation, air-conditioning, cooling, air-conditioning and heating systems were presented. Conditions and challenges at the design stage were presented on the basis of which the HVAC system structure was selected. This applies in particular to technological, acoustic, architectural and energy conditions. These conditions were the basis for the selection of the variant of air recirculation in the air conditioning systems of operating rooms, the structure of the ventilation and air conditioning system for selected functions: post-anesthesia supervision rooms, delivery rooms, service function - dialysis station, as well as a cooling source for air conditioning and the structure of the entire system - including location devices.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.