Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Perspektywa zarządzania bezpieczeństwem zaopatrzenia w ciepło (str. 15 nr. 10/52/21)
dr hab. inż. prof PB Bożena Babiarz
dr inż. Władysław Szymański
  

DOI: 10.15199/9.2021.10.2

 

Słowa kluczowe: dostawa ciepła, bezpieczeństwo, jakość usług, przedsiębiorstwo komunalne

Streszczenie:

Wymagania dotyczące jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa komunalne spowodowały wzrost zainteresowania problemami bezpieczeństwa zaopatrzenia w media. Bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło odgrywa ważną rolę zarówno w ujęciu społecznym, technicznym jak i politycznym. Obejmuje trzy główne składowe: bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo dostaw ciepła, bezpieczeństwo osób. Różnice dotyczą obejmowanego podmiotu, obszaru, zasięgu jak również stopnia i celu analiz. Celem niniejszego artykułu jest wieloaspektowe spojrzenie na bezpieczeństwo dostaw ciepła, jako kontynuacja badań prowadzonych przez autorów w kontekście zarządzania dostawą ciepła do odbiorców i analizy ryzyka związanego z brakiem dostawy ciepła.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.