Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
A Perspective on Heat Supply Security Management (str. 15 nr. 10/52/21)
dr hab. inż. prof PB Bożena Babiarz
dr inż. Władysław Szymański
  


DOI: 10.15199/9.2021.2

Keywords: heat supply, safety, quality of service, utility company

Abstract

Requirements for the quality of service provided by utility companies have led to increased interest in utility security issues. Security of heat supply plays an important role in social, technical and political terms. It includes three main components: energy security, security of heat supply, and security of persons. The differences relate to the subject covered, the area, the scope as well as the degree and purpose of the analyses. The aim of this article is to look at the security of heat supply from many aspects as a continuation of the research conducted by the authors in the context of heat supply management and risk analysis related to the lack of heat supply.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.