Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Indoor Environmental Conditio in Accordance with PN-EN 16798-1:2019-06 (str. 23 nr. 9/52/21)
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
  

DOI: 10.15199/9.2021.9.2

 

Keywords: indoor environment, users comfort, indoor air quality, thermal environment

Abstract

The indoor environment affects human health and comfort. However, the provisions of the standards referred to in the Technical Terms [1] still refer to the state of knowledge from about 40 years ago. Nowadays, we have a much greater awareness of how the indoor environment is perceived by users and what conditions should prevail in the premises to support users' education, work or leisure; also, ventilation/air conditioning technologies create much broader opportunities to shape a comfortable indoor environment.

This paper presents the requirements for the thermal environment and the amount of fresh air that should be provided in newly constructed buildings.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.