Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Warunki środowiska wewnętrznego według normy PN-EN 16798-1:2019-06. (str. 23 nr. 9/52/21)
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
  

DOI: 10.15199/9.2021.9.2

 

Słowa kluczowe: środowisko wewnętrzne, komfort użytkowników, jakość powietrza, środowisko cieplne

Streszczenie

Środowisko wewnętrzne wpływa na zdrowie i komfort człowieka, tymczasem zapisy norm, przywołanych w Warunkach Technicznych [1] nadal odnoszą się do stanu wiedzy sprzed około 40 lat. Obecnie mamy znacznie większą świadomość jak środowisko wewnętrzne jest odbierane przez użytkowników i jakie powinny panować w pomieszczeniach warunki, aby wspierać edukację, pracę czy wypoczynek użytkowników, również technologie wentylacji / klimatyzacji stwarzają znacznie szersze możliwości kształtowania komfortowego środowiska wewnętrznego.

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące środowiska cieplnego i ilości świeżego powietrza, które powinny być zapewnione w nowo wznoszonych budynkach.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.