Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Moc niskotemperaturowych systemów chłodzenia sufitowego w zależności od właściwości czynnika chłodzącego i parametrów cieplnych pomieszczenia (str. 28 nr. 7-8/52/21)
inż. Monika Majewska
dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
  

DOI: 10.15199/9.2021.7-8.4 

Słowa kluczowe: panel chłodzący, moc chłodnicza, rozkład temperatury powierzchni, bilans cieplny nośnika chłodu, temperatura operacyjna

Streszczenie

Przedsięwzięcia zmierzające do zahamowania niekorzystnych zmian klimatu związane są m.in z ograniczeniem zużycia paliw nieodnawialnych, przy czym ich zastąpienie odnawialnymi źródłami energii jest procesem długotrwałym. Ponadto energia pozyskiwana z OZE jest obecnie droższa, a jej podaż nieprzewidywalna. Dobrym sposobem na zmniejszenie zużycia paliw nieodnawialnych jest szersze stosowanie energooszczędnych rozwiązań instalacji, które są wprawdzie mniej efektywne i nie zawsze pokrywają całkowicie potrzeby cieplne, ale zawsze mogą efektywnie pracować przy niepełnym obciążeniu systemu. Rozwiązania te mogą być eksploatowane w warunkach obciążenia szczytowego jako układy hybrydowe. Przykładem takich układów są systemy pasywne, do których należą ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe. W artykule, na przykładzie sufitów chłodzących, uzasadniono celowość stosowania układów płaszczyznowych. Podano prosty algorytm obliczeniowy, za pomocą którego można obliczyć rozkłady temperatury na powierzchni panelu oraz przepływającego czynnika chłodzącego. Przykładowe wyniki obliczeń zilustrowano na wykresach. Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy można wyznaczyć wartości strumienia przepływu czynnika chłodzącego zapewniającego uzyskanie żądanej mocy chłodniczej. Podane zależności są funkcją parametrów geometrycznych i dlatego mogą być również pomocne przy projektowaniu sufitowych paneli chłodzących

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.