Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Rynek energetyczny w czasie pandemii (str. 3 nr. 7-8/52/21)
dr inż. Małgorzata Niestępska
  

DOI: 10.15199/9.2021.7-8.1

Słowa kluczowe: pandemia, energia, paliwa, rynek energetyczny, wzrost gospodarczy

Abstrakt

Lata 2019-2021 to okres trwania pandemii Covid-19 o zasięgu światowym. Pandemia sparaliżowała wiele sektorów gospodarki wszystkich państw świata. Aby chronić życie i zdrowie populacji wprowadzono wiele ograniczeń w różnych sferach działalności gospodarczej. Ograniczenia te, w szczególności dotykające przemysłu, handlu miały swoje odbicie w sferze makroekonomicznych wskaźników wzrostu gospodarki tj. PKB, deficyt finansów publicznych, jak i ściśle z nimi skorelowanego sektora energetycznego. Jednak rok 2021 to nagły, dynamiczny wzrost notowań giełdowych surowców energetycznych, energii oraz kosztu uprawnień do emisji CO2. Pomimo, że nie odwołano jeszcze stanu pandemii, większość populacji świata nie jest jeszcze zaszczepiona, a pojawiają się nowe, niebezpieczne mutacje wirusa. Jakie są więc przyczyny szoku cenowego na rynku paliw i energii, który obecnie obserwujemy. Jak zmieniał się rynek energii w dobie pandemii spróbuję odpowiedzieć analizując dostępne dane statystyczne.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.