Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wpływ temperatury źródeł na efektywność energetyczną oraz charakterystyki sprężarkowych pomp ciepła. Część 1 (str. 4 nr. 6/52/21)
dr inż. Marian Rubik
  

DOI: 10.15199/9.2021.6.1

 

 

 

Słowa kluczowe: pompa ciepła, charakterystyka energetyczna, efektywność energetyczna, etykieta energetyczna, krzywa rozdzielcza temperatury, strefa klimatyczna, stopniodni ogrzewania

 

Streszczenie

W artykule opisano wpływ temperatury, głównie źródła dolnego i obciążenia pompy ciepła na jej efektywność energetyczną. Opisano również wpływ ocieplenia klimatu na przebieg sezonu grzewczego oraz eksploatację pomp ciepła.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.