Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Systemy Ciepłownicze i Gazownicze ‒ nowa specjalność na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska w Politechnice Warszawskiej. (str. 24 nr. 6/52/21)
dr hab. inż.prof. PW Maciej Chaczykowski
  

Słowa kluczowe: ciepłownictwo, gazownictwo, systemy multienergetyczne, inżynieria systemów, Politechnika Warszawska, oferta nowych studiów magisterskich

Streszczenie

W świetle opublikowanego pod koniec 2019 roku planu działań na rzecz zrównoważonej gospodarki UE, znanego pod nazwą strategii „Europejskiego Zielonego Ładu”, przewidujemy w najbliższych latach znaczące zmiany zachodzące w infrastrukturze energetycznej w Europie, w tym również w Polsce. Zmiany te powodują konieczność kompleksowego podejścia do problemu zarządzania systemem energetycznym, w przeciwieństwie do dotychczas stosowanego, praktycznie wyłącznie fragmentarycznego, zakładającego sektorowe spojrzenie na podsystemy ciepłowniczy i gazowniczy. Rosnąca złożoność problemów projektowania i prowadzenia ruchu systemów multienergetycznych stanowi zasadniczą przesłankę utworzenia nowej specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, realizowanych w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych na Politechnice Warszawskiej.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.