Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Pompy ciepła w istniejących budynkach. Część III. Ekologiczna oraz ekonomiczna ocena eks-ploatacji pompy ciepła w istniejących budynkach (str. 20 nr. 6/52/21)
dr inż. Marek Miara
  
Aby złagodzić skutki zmian klimatycznych niezbędna jest drastyczna redukcja emisji dwutlenku węgla. W ramach europejskiego „Zielonego Ładu” (»European Green Deal«) zaostrzono w ostatnim czasie redukcję CO2 do roku 2030 z 40% do 55%. Celem nadrzędnym tych obostrzeń jest uzyskanie neutralności klimatycznej do roku 2050. Aby ten cel osiągnąć wiele krajów zaostrza swoje plany ograniczenia emisji CO2 do roku 2030. Na przykład w Niemczech, planuje się zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 65% do roku 2030. Plany te potwierdzone zostały przez zdecydowaną większość krajów uczestniczących w szczycie klimatycznym, który odbył się  w kwietniu br. Jednak brak jednoznacznej polskiej deklaracji w kwestii neutralności klimatycznej odebrany został co najmniej jako niezrozumiały
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.