Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Techniczno-ekonomiczne porównanie dwóch wariantów strefowania instalacji centralnego ogrzewania wysokiego budynku (str. 9 nr. 6/52/21)
mgr inż. Rafał Buczyński
  

DOI: 10.15199/9.2021.6.2

 

Słowa kluczowe: projektowe obciążenie cieplne, opory hydrauliczne, strefowanie instalacji centralnego ogrzewania

Streszczenie

Analizę strefowania instalacji centralnego ogrzewania w budynku wysokim wykonano w celu optymalizacji zużycia materiału.

Część obliczeniową obciążenia cieplnego budynku wykonano za pomocą programu Audytor OZC w wersji 6.7, a projekt instalacji centralnego ogrzewania w dwóch wariantach strefowania opracowano za pomocą programu Audytor C.O. Purmo.

Na podstawie wyników obliczeń projektowych stwierdzono, że najkorzystniejsza jest instalacja z podziałem na strefy wschód-zachód. Wariant ten charakteryzuje się zmniejszeniem zużycia materiałów, a przede wszystkim armatury regulacyjnej. Instalacja jest prostsza, co zwiększa jej niezawodność oraz ogranicza straty ciśnienia.

Ten wariant wykonania instalacji zmniejsza jej pracochłonność, umożliwia lokalizację elementów dystrybucji czynnika oraz armatury regulacyjnej w pomieszczeniach nieużytkowych (piwnice) oraz zapewnia możliwość całkowitego odwodnienia instalacji.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.