Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach ciepłowniczych (str. 3 nr. 5/52/21)
dr inż. Małgorzata Niestępska
  

DOI: 10.15199/9.2021.5.1

Słowa kluczowe: płynność, kapitał, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość zarządcza

Streszczenie

Zarządzanie płynnością finansową, istotne zawłaszcza w dobie kryzysów, częściej kojarzone jest ze wskaźnikami płynności i dostępnością środków pieniężnych na kontach bankowych niż z pojęciem kapitału obrotowego. Tymczasem to strategia zarządzania kapitałem obrotowym wpływa na poziom bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa i powinna jako taka stanowić punkt zainteresowania użytkowników sprawozdań finansowych. Kapitał najczęściej rozpatrywany jest w kategorii prezentowanej wprost w bilansie jako kapitał własny i kapitał obcy. Rzadziej w sprawozdaniach finansowych znajdziemy fragmenty poświęcone kapitałowi obrotowemu (kapitałowi pracującemu) i strategii zarządzania nim. Strategia zarządzania kapitałem obrotowym powinna być dostosowana do charakteru działalności przedsiębiorstwa, branży i momentu cyklu życia przedsiębiorstwa gdyż waży interesy pomiędzy rentownością a płynnością. Również przedsiębiorstwa ciepłownicze realizują zróżnicowane strategie zarządzania kapitałem obrotowym ‒ mniej lub bardziej świadomie. Analiza tej miary pokazuje jak w soczewce sytuację finansową przedsiębiorstwa, a analiza wybranej losowo próbki przedsiębiorstw reprezentujących branżę pozwala ocenić strategię zarządzania kapitałem obrotowym dominującą w całej branży w kontekście trwającego kryzysu. Warto pochylić się nad tą miarą jakości zarządzania majątkiem w czasie tworzenia i oceny sprawozdań finansowych za ubiegły rok ponieważ świadome i właściwe zarządzanie kapitałem obrotowym może poprawić wynik finansowy i ograniczyć ryzyka związane z płynnością finansową.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.