Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Pompy ciepła w istniejących budynkach (str. 25 nr. 4/52/21)
dr inż. Marek Miara
  


 

 

Przygotowana seria artykułów „Pompy ciepła w istniejących budynkach”, które ukażą się w kolejnych numerach czasopisma powstała w celu uzyskania rzetelnej odpowiedzi na  pytania:

·  W jaki sposób pompy ciepła mogą być stosowane w istniejących budynkach?

·  Czy mogą one zapewnić wymaganą wysoką temperaturę zasilania grzejnikowych układów grzewczych?

·  Co z efektywnością energetyczną pomp ciepła w tego typu budynkach?

·  Czy można uznać eksploatację pomp ciepła w istniejących /starszych budynkach jako ekologiczną? 

Głównym założeniem serii jest dogłębna analiza problemu i stwierdzenie czy fakty uzasadniają panujące przekonania dotyczące omawianej tematyki, a w konsekwencji dostarczenie wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji w aspekcie uzyskania neutralności klimatycznej w sektorze grzewczym.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.