Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Możliwości poprawy efektywności ekonomicznej małych przedsiębiorstw ciepłowniczych na przykładzie Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o (str. 17 nr. 4/52/21)
Rafał Wiśniewski
  

DOI: 10.15199/9.2021.4.3

 Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, małe przedsiębiorstwo ciepłownicze, termomodernizacja, handel uprawnieniami do emisji CO2

Streszczenie:

W artykule opisano przykład poprawy efektywności ekonomicznej małego źródła ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym.  Poprawę efektywności uzyskano dostosowując moc źródła do rzeczywistego zapotrzebowania na zamówioną moc cieplną, która w ostatnich latach została znacznie zmniejszona w wyniku termomodernizacji budynków. Ograniczenie mocy źródła, a tym samym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłów,  pozwoliło na wycofanie instalacji z grupy spełniającej kryteria uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 , a zatem uniknięcia związanych z tym kosztów. Ponadto dzięki modernizacji źródła zmniejszono zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zwiększono trwałość i dyspozycyjność kotłów oraz urządzeń.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.