Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Efektywna metoda dekarbonizacji krajowego sektora ciepłowniczego za pomocą innowacyjnego systemu odzyskiwania ciepła skraplania pary wodnej ze spalin powstającej ze spala-nia wilgotnej biomasy oraz absorpcyjnej pompy ciepła. (str. 9 nr. 4/52/21)
Wojciech Piotrowski
Przemysław Gidziela
dr inż. Marcin Malicki
Maksymilian Gondek
Jarosław Kabierz
Carlos Esteban Wong Munoz
  

DOI: 10.15199/9.2021.4.2

Słowa kluczowe: odzyskiwanie ciepła, wilgotna biomasa, absorpcyjna pompa ciepła

Streszczenie

Biomasa stanowi ponad połowę potencjału energii na potrzeby sektora ciepłowniczego w Polsce. Opracowywane technologie efektywnej zamiany wilgotnej biomasy na ciepło, stanowią realną szansę na dekarbonizację krajowego sektora ciepłowniczego. Zastosowanie Absorpcyjnych Pomp Ciepła umożliwia odzyskanie ciepła ze spalin znacząco poprawiając efektywność procesu wytwarzania ciepła. Wzrost kosztów emisji dwutlenku węgla sprawia, że taka inwestycja jest wysoce opłacalna. W artykule opisano studium przypadku polegającego na porównaniu czterech wariantów technologicznych modernizacji kotłowni o mocy cieplnej 15 MW.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.