Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Analiza sytuacji na rynku uprawnień do emisji CO2. (str. 3 nr. 4/52/21)
dr inż. Małgorzata Niestępska
  

DOI: 10.15199/9.2021.4.1

 

Słowa kluczowe: polityka klimatyczna, system handlu emisjami, analiza ryzyka

Streszczenie

Bill Gates w swej najnowszej książce  Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej stwierdza, że: „Powinniśmy poświęcić najbliższe dziesięciolecie na pracę nad technologiami, nowymi strategiami politycznymi i strukturami rynkowymi, które wprowadzą nas na drogę ku wyeliminowaniu gazów cieplarnianych do 2050 roku. Trudno wyobrazić sobie lepszą reakcję na nieszczęsny rok 2020 niż spędzenie kolejnych dziesięciu lat na wytrwałej pracy zmierzającej do ambitnego celu.”[1] To oznacza, że wielcy tego świata budzą się, kiedy reszta już dawno nie śpi. Unia Europejska postawiła sobie cele, które opisuje Gates w swojej książce znacznie wcześniej, niż zaczął ją pisać. Ale czy robimy to naprawdę pomyślnie?

Unia Europejska wytyczyła sobie ten cel dużo wcześniej niż Bill Gates zaczął pisać swoją książkę realizując ustalenia protokołu z Kioto przez strategię polityki klimatycznej 3 x 20 czy tworząc w 2009 r. strategię Energy Roadmap 2050. Jednym z kluczowych narzędzi realizacji polityki dekarbonizacji Unii Europejskiej jest rynek praw majątkowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla EU ETS. Instalacje objęte system handlu emisjami kupują uprawnienia EUA[2] do pokrycia wygenerowanych w danym roku emisji, a Unia Europejska i poszczególne państwa członkowskie sprzedają wolne alokacje uprawnień do emisji. I ten mechanizm budzi dziś duże kontrowersje i wątpliwości co do skuteczności działania i efektów osiągania celu zero emisyjności. Na przestrzeni ostatnich 3 lat cena uprawnień wzrosła o ponad 500%. W roku 2020 wartość sprzedanych na giełdzie praw majątkowych EUA przekroczyła 16 mld EURO. To co dzieje się na rynku uprawnień do emisji przekłada się na koszty energii, produktów w różnych obszarach gospodarki i ma wpływ na poziom inflacji krajów takich jak Polska, czyli tych, które charakteryzuje duży udział paliw kopalnych zarówno w energetyce, jak i przemyśle. Jak działa w praktyce ten mechanizm dekarbonizacji i czy jest sposób, który prowadziłby do osiągnięcia jego pierwotnego celu osiągnięcia „zero emisyjnej gospodarki” bez nadmiernych kosztów społecznych i z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju w poszczególnych krajach europejskiej wspólnoty UE ? Jakim ryzykiem grozi to instalacjom objętym EU ETS i jak można się z tym ryzykiem  zmierzyć? Te pytania są przedmiotem rozważań przedstawionych w artykule.[1] B.Gates Jak ocalić świat od katastrofu klimatycznej, Agora, 2021, s.288

[2] EUA - European Union Allowens

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.