Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wybrane aspekty projektowania maszynowni chłodniczych i pomp ciepła z czynnikiem R-744. (str. 27 nr. 3/52/21)
dr inż. Marian Rubik
dr inż Piotr Ziętek
  

DOI: 10.15199/9.2021.3.6

  

Słowa kluczowe: dwutlenek węgla, palność, toksyczność, klasa bezpieczeństwa, praktyczna granica stężenia, toksyczność ostra, granica ubytku tlenu

Streszczenie:

W artykule omówiono właściwości dwutlenku węgla w aspekcie projektowania maszynowni chłodniczych z urządzeniami napełnionymi tym czynnikiem. Podano również informacje dotyczącego wpływu R-744 na organizm człowieka

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.