Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Przegląd wymagań normatywnych dotyczących komfortu cieplnego chirurgów i personelu medycznego w salach operacyjnych (str. 22 nr. 3/52/21)
dr hab. inż. prof. PW Anna Bogdan
inż. Dominika Ćwiklińska
  

DOI: 10.15199/9.2021.3.4

 

Słowa kluczowe: komfort cieplny, odczucia cieplne, chirurdzy, personel medyczny, sale operacyjne

Streszczenie

Projektowanie warunków środowiska wewnętrznego w salach operacyjnych jest trudnym wyzwaniem, w którym przede wszystkim należy uwzględnić wysokie wymagania odnośnie do jakości powietrza i zabezpieczenia pacjenta. Od kilku lat coraz więcej badań naukowych prowadzonych jest również w zakresie zapewnienia chirurgom i personelowi medycznemu odczuć komfortu cieplnego przy zachowaniu warunków zapobiegających wystąpieniu niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów. Jako wkład w prowadzoną dyskusję w ramach niniejszego artykułu sprawdzono, jak warunki środowiska cieplnego są definiowane w poszczególnych dokumentach normatywnych i wytycznych, z których korzystają projektanci systemów wentylacji i klimatyzacji.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.