Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Przegląd energooszczędnych rozwiązań instalacji ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody w budownictwie (str. 9 nr. 3/52/21)
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
  

DOI: 10.15199/9.2021.3.2

 Słowa kluczowe: instalacje energooszczędne, centralne ogrzewanie, wentylacja, instalacje ciepłej wody, zużycie energii w budownictwie

Streszczenie

W artykule przedstawiono rozwiązania instalacji ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody w budynkach pozwalające na zmniejszenie zużycia energii w porównaniu z rozwiązaniami klasycznymi. Omówiono sposoby obniżenia zużycia energii dzięki odpowiedniemu wykonaniu instalacji ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody oraz ich wyposażeniu i eksploatacji.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.