Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Opłacalność zastosowania pompy ciepła w układach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (str. 2 nr. 3/52/21)
inż. Karol Olszewski
dr inż. Blanka Jakubowska
  

DOI: 10.15199/9.2021.3.1

Słowa kluczowe: pompa ciepła, ciepła woda użytkowa, centralne ogrzewanie

Streszczenie

W artykule przedstawiono problem opłacalności ekonomicznej stosowania pompy ciepła, w układach ciepłej wody użytkowej oraz centralnego ogrzewania. Zasadność zastosowania takich źródeł ciepła w tych instalacjach spowodowana jest ogólnoświatowymi kierunkami i stopniowym odchodzeniem od konwencjonalnych źródeł energii takich jak kotły olejowe lub gazowe.

Przedmiotem artykułu był budynek jednorodzinny o powierzchni użytkowej ok. 145 m2, w którym instalacja c.o. oraz c.w.u. byłaby zasilana gruntową pompą ciepła. Do analizy przyjęto dwa warianty instalacji c.o., tj. dwururową grzejnikową z rozdziałem dolnym oraz ogrzewanie podłogowe. W przypadku instalacji ciepłej wody użytkowej przyjęto jeden wariant układu centralnego przygotowaniu c.w.u. i magazynowanej w zbiorniku znajdującym się wewnątrz obudowy pompy ciepła. Do analizy opłacalności użyto metodę prostego czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych, w której pompa ciepła została porównana z konwencjonalnym źródłem ciepła.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.