Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wpływ parametrów roboczych na czas i jakość elektrycznego procesu zgrzewania złączy rur preizolowanych (str. 34 nr. 2/52/21)
inż. Józef Kamieniecki
mgr inż. Michał Kamieniecki
  

Zgrzewanie dwóch materiałów termoplastycznych przy użyciu metalowego elementu grzejnego jest procesem znanym od lat, przy czym w procesie tym wykorzystywane są właściwości fizyczne łączonych materiałów.

Istnieją dwa rodzaje złączy zgrzewanych: złącza otwarte i złącza zamknięte.

Proces zgrzewania materiałów w opracowanej przez nas technologii złączy zgrzewanych otwartych i zamkniętych zachodzi w kilku fazach.

     W opracowanej przez nas technologii montażu i zgrzewania mufy otwartej proces zgrzewania składa się z trzech;  

‒ podgrzewania wstępnego, 

‒ zasadniczej, zwanej pierwszą,

‒ wygrzewania złącza, zwanej fazą drugą.

W wypadku złącza zamkniętego podgrzewanie wstępne zachodzi  podczas obkurczania mufy, natomiast pozostałe dwie fazy procesu zgrzewania są takie same jak w przypadku mufy otwartej.

W technologii wyrobów firmy Kamitech   w zależności od rodzaju zgrzewanych poliolefin stosowany jest  parametr TWR (Temperaturowy Współczynnik Rezystancji ). Istnieje wiele grup metali z TWR o różnych zakresach zmian rezystancji w funkcji temperatury roboczej w od 0 do 300o C. Zgrzewarki firmy Kamitech wyposażone są w program, który dobiera parametry elektryczne procesu oraz charakterystykę zmian temperatury.................
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.