Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Application of Heat Recovery System in a Refrigeration Plant on the Example of Coo-ling Tunnels (str. 27 nr. 2/52/21)
dr hab. inż. prof. AGH Marek Borowski
mgr inż. Bernardetta Ryba
  

DOI: 10.15199/9.2021.2.4

Keywords: heat recovery from the cooling installation, cooling tunnel, characteristics of the heat recovery installation

Abstrakt

Cooling installations are commonly used where there is a need to remove heat from the cooled environment in order to obtain and maintain the temperature below the ambient temperature. It is mainly used in the food, pharmaceutical and chemical industries. Cooling tunnels, i.e. rooms equipped with devices capable of cooling or freezing products in a short time, are a special case. For refrigeration plants, it is possible to use the heat of condensation, which can be treated as waste. The article presents an analysis of the possibility of recovering and storing heat recovered from a selected cooling installation collecting heat from a cooling tunnel, intended for freezing poultry meat. The amount of heat recoverable from the cooling system was determined depending on the load on the cooling tunnel in the heat exchanger. A diagram of the cooling system and condensation heat recovery were presented and the savings in terms of heat generation costs for conventional energy carriers were estimated.

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.