Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Nowe Władze Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych na kadencję 2020-2024 (str. 36 nr. 1/52/21)
  

Nowe Władze Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

na kadencję 2020-2024

 

11 grudnia 2020 r. odbyło się on-line XXVIII Zebranie Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, które zakończyło kadencję dotychczasowego Zarządu Głównego i władz PZITS, trwającą od 2016 roku. W drugiej części zebrania (wyborczej) wybrano nowego Prezesa PZITS, Zarząd Główny, skład Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Delegata do Rady Krajowej FSN-T NOT.

Prezesem PZITS na kadencję 2020-2024 została:

dr hab. inż. ANNA BOGDAN prof. PW

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.