Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Czy w Polsce jest szansa na wykorzystanie ciepła systemowego do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji? Część 1 (str. 34 nr. 12/51/20)
dr inż. Marian Rubik
  

DOI: 10.15199/9.2020.12.7

 

Słowa kluczowe: poligeneracja, trójgeneracja, chłodziarka absorpcyjna, wskaźnik zużycia energii pierwotnej, system chłodzenia pośredni i bezpośredni

Streszczenie

  W artykule opisano różne metody wytwarzania nośników energii na potrzeby obiektów budowlanych. Omówiono źródła zdecentralizowane (rozproszone) oraz układy scentralizowane, w których do produkcji wody lodowej na potrzeby klimatyzacji obiektów wykorzystano, niedociążone w lecie, miejskie systemy ciepłownicze. Opisano konieczne modyfikacje warunków eksploatacji systemów ciepłowniczych oraz graniczną, minimalną wartość zapotrzebowania na moc chłodniczą zapewniające energetyczną i ekologiczną efektywność eksploatacji systemu. Przedstawiono również zarys prac teoretycznych i wdrożeniowych prac wykonanych w tym zakresie w kraju oraz opisano kilka przykładów rozwiązań systemów trójgeneracyjnych.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.