Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Urządzenia do przepływu powietrza montowane w przegrodach zewnętrznych. (str. 31 nr. 12/51/20)
mgr inż. Marta Malec
dr Barbara Pietruszka
  

DOI: 10.15199/9.2020.12.6

 

Słowa kluczowe: urządzenia do przepływu powietrza, nawiewniki powietrza zewnętrznego do pomieszczeń, wentylacja,  przepływ nominalny

Streszczenie

Nawiewniki powietrza zewnętrznego do pomieszczeń to niezbędny element instalacji wentylacji. Montuje się je w budynkach z wentylacją grawitacyjną, mechaniczną wywiewną lub hybrydową. Źle działająca wentylacja wpływa na samopoczucie użytkowników budynku, a także destrukcyjnie na sam budynek, doprowadzając do zawilgocenia ścian i rozwoju pleśni. Poprawnie dobrane miejsca do montażu nawiewników będą także miały wpływ na prawidłowe działanie całej instalacji wentylacji w budynku. Ze względu na sposób regulacji przepływu powietrza przez nawiewnik wyróżniamy nawiewniki o regulowanym i nieregulowanym przepływie. Urządzenia o regulowanym przepływie to nawiewniki o regulacji ręcznej i automatycznej. Wśród nawiewników o regulacji automatycznej mamy głównie nawiewniki ciśnieniowe i higrosterowane. Oferowane na rynku nawiewniki są na tyle zróżnicowane, że bez większych problemów można wybrać odpowiedni typ do danego zastosowania.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.