Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Air Filration systems. Part 1. Air conditioning systems (str. 25 nr. 12/51/20)
dr inż. Demis Pandelidis
mgr inż. Anna Pacak
  
DOI: 10.15199/9.2020.12.5

Keywords: air filtration, ventilation air coniditioning

Abstract

The article presented a review of different air filtration technologies for ventilation and air conditioning systems. First part of the article discusses the solutions used in residential air conditioners, the second part is focused on filtration systems in air handling units used for mechanical ventilation.

  
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.