Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Investment Processes in Renewable Energy (str. 10 nr. 12/51/20)
mgr inż. Jakub Magnuszewski
dr hab. inż. prof PB Mariusz Adamski
  

DOI: 10.15199/9.2020.12.3

 

Keywords: preparation of investments, renewable energy, biofuel, heat balance, conditions for connection to the heat and power network

Abstract

The article presents issues related to the preparation of investments related to renewable energy ? selection of a location, biofuel, technology, preparation of a heat balance and agreement on the conditions for connection to the heat and power network.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.